נדל"ן/מסחרי

רישום מקרקעין

הפינקסים בהם רשומים המקרקעין:

רישום המקרקעין בפינקסי המקרקעין הינו תנאי לתקפותה של זכות במקרקעין, שכן רק ברישום הזכות היא חלה כלפי כולי עלמא. יודגש כי רישום המתבצע בכל גוף שאינו לישכת רישום המקרקעין ( מנהל מקרקעי ישראל, חברה משכנת), אין לו תוקף עפ"י החוק.

מקרקעין המצויים בתחומי המדינה רשומים ב- 3 פינקסים:

1. פנקס השטרות: בפנקס זה רשומים המקרקעין אשר טרם עברו הליכי הסדר.
2. פנקסי הזכויות: בפנקס זה רשומים כל המקרקעין אשר עברו הליך הסדר.
3. פנקסי הבתים המשותפים: בפנקסים אלו רשומים כל המקרקעין אשר ניתן לגביהם צו לרישום הבית כבית  משותף.

הזכויות במקרקעין:

קיימים חמישה סוגי זכויות במקרקעין:

1. בעלות: זכות להחזיק בקרקע , להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עיסקה .
2. שכירות: זכות שהוקנתה בתמורה למחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות. יובהר כי שכירות קצרה (עד 5 שנים- כולל תקופת האופציה) אינה טעונה רישום ואף אינה טעונה מסמך בכתב., שכירות בין 5 שנים ועד 25 שנים (חכירה) אינה טעונה רישום, אך מחייבת מסמך בכתב. שכירות מ- 25 שנה ומעלה(חכירה לדורות) טעונה רישום ומחייבת מסמך בכתב.
3. משכנתא: שיעבוד ספציפי של נכס כערובה לחיוב- משמע הנכס הופך להיות ערב לבעל החוב.
4. זיקת הנאה: שיעבוד מקרקעין להנאה, שאין עימה זכות להחזיק במקרקעין.- זיקת הנאה טעונה רישום וכמו כן מחייבת מסמך בכתב.
5. זכות קדימה: עדיפות ראשונה לקבל מבעל הזכויות במקרקעין הצעה לרכוש את הזכויות במקרקעין במחיר שבעל המקרקעין דורש בעדם. זכות קדימה יכולה להיווצר מכוח הסכם, זכות בין יורשים במשך חקלאי, זכות קדימה במקרקעין הנימצאים בבעלות משותפת של בני זוג (דירה או משק חקלאי בלבד).
עו"ד ענבר שמואלי אבואב | כתובת: התע"ש 20 (בית הפעמון) כפר סבא | טלפון: 077-7818811 | פקס: 077-7818812
הצהרת נגישות

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר
טלפון 077-7818811